Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Α6

Στόν Αγιάκωβο με τον Παπακαβάσιλα (δεξιά) .

Δεν υπάρχουν σχόλια: