Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Α7

Ο Παπακαβάσιλας στον Αγιαρσένη

Α6

Στόν Αγιάκωβο με τον Παπακαβάσιλα (δεξιά) .

Α5

Με την ΕΟΝ του Μεταξά πριν από τον πόλεμο

Α4

Έξω από τα γραφεία της ΕΔΑ δίπλα απο τον Αγιάκωβο


Α3

ο Τάσσος του καλογέρου στο βιολί και ο Νικολάκης τσι Θανασιάς στο ακορντεόν σε μιά φωτογραφία του '50.


Α2

ο Κοκόλης

Α1

ο Τάτσης του Μανώλη