Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

α32

Ο Παπαχάχαλης  και ο  Νίκος Κρασάκης , ψάλτης και πατέρας του Παπακαβάσιλα.

α31

Σπύρος Μεσημέρης (τση  Μαριέτας) και Αγγελική Μεσημέρη (τση Βουνιώτσας) φωτο 1971