Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

Α19

Η Κατίνα του Καπαντρία.

Α18

Η Χρυσάνθη του Κοκόλη.

Α17

Ο Παπακώστας (του Βασίλη τσι Κόρης) και η Μαρία του Καπαντρία στο γάμο τους.

Α16

Παπακαβάσιλας,Καπαντρίας ,Κατερινίτσο και λοιποί.

Α15

Θωμάς Ντίτσης , Τσάντος του Στεφανή ,Σταμάτης του Κουρέ και λοιποί.

Α14

Ο Κωστής του Μπακαλιί

Α13

Η Ζαφείρα (αδελφή του Πάνου του Μανώλη)

A12

Η Τασσούλα του Μανώλη